Select Page

PRODUCT CATEGORIES

Korejsky-česky ZÁKLADNÍ UČENÍ VONBULIZMU, 한국어-체코어 원불교정전

$15.00

Author: Venerable Sotaesan (Translated by Choe, Taesok) / Korean & Czech Edition / Pages: 156 / Hardcover

SKU: WFB-030 Categories: ,
Won Symbol

OVERVIEW

Won Symbol  DETAILS  Thin Line

AUTHOR

Venerable Sotaesan (Translated by Choe, Taesok)

BINDING

Hardcover Binding, 156 Pages

PUBLISHER

Department of International Affairs of Won Buddhist Headquarters

ISBN-10

8085853914

LANGUAGE

Korean & Czech

PUBLICATION DATE

1998

PRODUCT DIMENSIONS

4.9 (W) * 7.3 (H) * 0.5 (D), inches

Won Symbol  DESCRIPTION  Thin Line

Motiv vzniku učení

S neustále postupujícím vývojem technické civili-zace se zároveň zeslabuje lidský duch, který se musí za bývat materiálními potřebami. Zatímco síla materiál-ních potřeb člověka stále vzrů stá a vítězí nad zesláblým duchem, lidem se naopak nedaří vymanit se z tohoto otrockého podmanění hmotě. Jak se tedy může nestat jejich život mořem utrpení?

Základním motivem je tedy úsilí vyvést všechny živé bytosti2 z tohoto moře utrpení do nekonečných prostor ráje posilováním jejich duševních schop ností a pro bouzením jejich hmotné síly opravdovou věroukou a skutečným tréninkem v mravnosti.

Won Symbol  CONTENTS  Thin Line

OBSAH

    1. Všeobecný úvod

        Motiv vzniku učení

        Přehled učení

    2. Doktrína

        Kruh

        Čtyři dobrodiní

        Čtyři důležitosti

        Tři studie

        Osm vlastností

        Pravá cesta života a praxe

        Čtyři základní zásady

    3. Praxe

        Hlavní vlastnosti každodenní praxe

        Periodický a denní trénink

        Odříkávání buddhova jména

        Meditace vsedě

        Hlavní věroučné dotazy

        Vedení záznamů

        Meditace v klidu a pohybu

        Pokání

        Vnitřní vyznání a modlitba

        Vzývání buddhy

        Přikázání

        Hlavní poučky jak ovládat přírodu

        První kázání

        Kázání o utrpení a radosti

        Léčení nemocné společnosti

        Zdokonalování těla a ducha

        Stupně síly dharmy

        Dodatek

        Vysvětlivky

        Slib Kruhu

 

eBook version of The Scriptures of Won Buddhism with Korean / English Translations including searching feature

The images redirects your browser to the official multilingual web page for the Scriptures of Won Buddhism. The web page provides the officially approved versions or best translated versions of the six main scriptures of Won Buddhism in eleven languages. (This web pages is managed by Headquarters of Won Buddhism in Korea)

Once you open up the Scripture, a new screen will pop up with ‘Language Search’ located in the upper right corner of the page. You can search a language for the content that best interests you.

 

Won Symbol